Veličina teksta | Visoki kontrast | Reset
8
2
3
4
hodnik
6
7
9
E-KATALOG POLIVALENTNA DVORANA ČLANSTVO I UPISI IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI ibiblos Mobilna aplikacija

Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.) Gradska knjižnica Labin objavljuje 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Gradska knjižnica Labin poduzima mjere kako bi svoje mrežne stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Gradske knjižnice Labin (www.gk-labin.hr).


Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Gradske knjižnice Labin su djelomično usklađene s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (u daljnjem tekstu: Zakon). U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

Na stranicama ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom

Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida

Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta

Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta

Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice

Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama

Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije

Na stranicama ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama

Na pojedinim stranicama, gdje ima više teksta, nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu

Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni.


b) nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Gradska knjižnica Labin se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.


c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Gradska knjižnica Labin kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.


Ako neki od nepristupačnih sadržaja mrežnih stranica Gradske knjižnice Labin želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Gradske knjižnice Labin putem e-mail adrese ppi@gk-labin.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

vaše ime i e-mail adresu,

adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,

oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Gradska knjižnica Labin će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je dana 17. kolovoza 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu Izjave Gradska knjižnica Labin je provela početnu procjenu usklađenosti svojih mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti.

Ova Izjava sastavljena je temeljem samoprocjene koju je provela Gradska knjižnica Labin i temeljem ocjene tvrtke koja nam pruža web hosting uslugu.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Gradske knjižnice Labin uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Gradske knjižnice Labin putem e-mail adrese ppi@gk-labin.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

vaše ime i e-mail adresu,

adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,

opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Gradska knjižnica Labin će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.


Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Gradske knjižnice Labin na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr


Kalendar događanja

Rujan
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
21 23 24 25
26 27 28 29 30

Info i kontakt

Gradska knjižnica Labin

Adresa

Rudarska 1/A
52220 Labin

Telefon/Fax

Telefax: 052/856-232
Telefon: 052/852-257

Radno vrijeme

Pon.-pet.: 08 – 19h
Sub.: 8 – 13h

Copyright (c) Gradska knjižnica Labin. Sva prava na objavljene materijale pridržana.